Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt Dch033

Aby uruchomić i skalibrować Dewalt DCH033, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami. Po pierwsze, należy upewnić się, że narzędzie jest wyłączone i wyjąć wszystkie akcesoria z narzędzia. Następnie należy wyjąć baterię z narzędzia i umieścić ją w ładowarce. Po włożeniu baterii do ładowarki, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć proces ładowania. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć baterię z ładowarki i włożyć ją do narzędzia. Po włożeniu baterii do narzędzia, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć narzędzie. Następnie należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami, aby wykonać proces kalibracji narzędzia. Po zakończeniu kalibracji, można korzystać z narzędzia w pełni.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt Dch033

Za pomocą ustawień uruchamiania systemu Windows można uruchomić system Windows w różnych zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów, które pomagają znajdować i naprawiać problemy z komputerem.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w ustawieniach komputera

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. W obszarze Ustawienia komputeranaciśnij lub kliknij pozycję Aktualizuj i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję odzyskiwanie.

  W obszarze Uruchamianie zaawansowanenaciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.

  Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem. Jeśli nie widzisz opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania , a następnie Uruchom ponownie.

  Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednie ustawienie uruchamiania.

  Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Przechodzenie do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows

Jeśli nie możesz uruchomić komputera, wykonaj poniższe instrukcje, aby przejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Aby wykonać te kroki, musisz podłączyć klawiaturę.

Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, czy masz nośnik instalacyjny (taki jak dysk DVD lub dysk flash USB):

  Jeśli masz nośnik instalacyjny dla Windows 8. 1, uruchom komputer z nośnika instalacyjnego. Włóż dysk DVD lub dysk flash USB, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli pojawi się komunikat „Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku DVD”, naciśnij klawisz. Jeśli komunikat się nie pojawi, być może musisz zmienić kolejność rozruchu w ustawieniach systemu BIOS komputera, aby rozruch następował najpierw z dysku DVD lub USB. Gdy zostanie wyświetlona strona Instalowanie systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Napraw komputer, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.

  Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego, trzykrotnie uruchom ponownie komputer za pomocą przycisku zasilania. Spowoduje to uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows.

W środowisku odzyskiwania systemu Windows na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem.

Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania. Jeśli nie widzisz ustawień uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania.

Naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie, a następnie poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.

Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednią opcję.

Zaloguj się na komputerze za pomocą konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi programami. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami (przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i specjalistów IT). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Microsoft TechNet dla specjalistów IT.

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji BitLocker należy wstrzymać jej działanie przed przejściem do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows. W przypadku korzystania z systemu Windows RT 8. 1 może zostać wyświetlony monit o podanie klucza odzyskiwania szyfrowania urządzeń w celu uzyskania dostępu do ustawień uruchamiania.

 Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Tworzy plik ntbtlog. txt zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

Uruchamia system Windows z bieżącym sterownikiem wideo oraz niskimi wartościami ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć do zresetowania ustawień ekranu.

W trybie awaryjnym system Windows jest uruchamiany z minimalnym zestawem sterowników i usług, co pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jeśli problem nie występuje ponownie po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Dostępne są trzy różne opcje trybu awaryjnego:

Włącz tryb awaryjny. Uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.

Włącz tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia. Uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów systemu.

Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, oznacza to, że podstawowe ustawienia, pliki i sterowniki systemu Windows prawdopodobnie nie są przyczyną problemu. Spróbuj uruchamiać po kolei wszystkie często używane aplikacje na pulpicie (łącznie z aplikacjami w folderze Autostart), aby sprawdzić, czy problemu nie powoduje określona aplikacja. Jeśli problem powoduje jedna z aplikacji, odinstaluj ją lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Jeśli problem występuje w trybie awaryjnym lub nadal nie można ustalić przyczyny problemu, można spróbować odświeżyć komputer lub zresetować ustawienia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

Zapobiega uruchomieniu sterownika usługi wczesnej ochrony przed złośliwym kodem, co umożliwia instalowanie sterowników, które mogą zawierać złośliwy kod.

Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej.

Darmowa aplikacja na Twój telefon

11. 07. 2015 Views

Share Embed Flag

Instrukcja techniczna MCR3 - De Dietrich

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • wody
 • czujnik
 • pompa
 • brak
 • opis
 • gazu
 • strona
 • instalacji
 • stanu
 • zestaw
 • instrukcja
 • techniczna
 • dietrich
 • www. com

dedietrich. pl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  PolskaPLNaścienne gazowe kotły kondensacyjne<strong>MCR3</strong> 24S - 24T - 35S<strong>MCR3</strong> 24/28MI - 30/35MI<strong>Instrukcja</strong>instalowaniai konserwacji127973-03

  • Page 2 and 3: Oświadczenie zgodności UEUrządze
  • Page 4 and 5: Spis treści4.
  • Page 6 and 7: Spis treści9 Części zamienne...
  • Page 8 and 9: 1. Wprowadzenie MCR3 24S - 24T - 35
  • Page 10 and 11:
  • Page 12 and 13: 2. Wskazówki dotyczące bezpiecze
  • Page 14 and 15: 3. Opis techniczny MCR3 24S - 24T -
  • Page 16 and 17:
  • Page 18 and 19: min. Instalacja MCR3 24S - 24
  • Page 20 and 21: 4. Instalacja MCR3 24S - 24T - 35S
  • Page 22 and 23:
  • Page 24 and 25:
  • Page 26 and 27:
  • Page 28 and 29:
  • Page 30 and 31:
  • Page 32 and 33:
  • Page 34 and 35:
  • Page 36 and 37: 34. Instalacja MCR3 24S - 24T - 35S
  • Page 38 and 39: 5. Uruchomienie MCR3 24S - 24T - 35
  • Page 40 and 41:
  • Page 42 and 43:
  • Page 44 and 45:
  • Page 46 and 47:
  • Page 48 and 49:
  • Page 50 and 51: 6. Wyłączenie kotła MCR3 24S - 2
  • Page 52 and 53:

   7. Kontrole i konserwacja MCR3 24S

  • Page 54 and 55:

  • Page 56 and 57:

  • Page 58 and 59:

  • Page 60 and 61:

  • Page 62 and 63:

   8. Usuwanie usterek MCR3 24S - 24T

  • Page 64 and 65:

  • Page 66 and 67:

  • Page 68 and 69:

  • Page 70 and 71:

   9. Części zamienne MCR3 24S - 24T

  • Page 72 and 73:

   °C9. Części zamienne MCR3 24S -

  • Page 74 and 75:

  • Page 76 and 77:

  • Page 78:

   10. Dodatek MCR3 24S - 24T - 35S MC

  show all

  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt Dch033

Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt Dch033

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji Dewalt Dch033