Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473

Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473 to szczegółowy dokument dostarczony przez producenta sprzętu, w tym wypadku, marki GE. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, użytkowania i utrzymania urządzenia. Podręcznik również dostarczy informacji na temat polityki gwarancyjnej firmy GE w odniesieniu do urządzenia Djsr473. Polityka gwarancyjna obejmuje okres trwania gwarancji, szczegółowe informacje na temat naprawy i wymiany, warunki zwrotu i warunki zwrotu pieniędzy. Dokument zawiera również informacje na temat wsparcia technicznego i kontaktu z dostawcą usług, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473

POLITYKA ZWROTÓW poland mi. com

OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW

Niniejsze ogólne zasady dokonywania zwrotów firmy Xiaomi („Xiaomi", „my" lub „nasze") mają zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych przez użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowy Xiaomi na witrynie www. com/pl. W przypadku zakupu produktów za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży należy skontaktować się ze sprzedawcą, który sprzedał te produkty. W celu skutecznego zwrotu produktu należy spełnić wszystkie warunki określone w Ogólnych Zasadach Zwrotów.

 • Wszystkie zwroty produktów wymagają podania numeru zwrotu. Numer zwrotu można uzyskać na trzy sposoby: (1) Złóż wniosek o zwrot/ w centrum zamówień mi. com/pl (2) Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Xiaomi za pośrednictwem czatu internetowego na stronie lub numeru telefonu +48 800 111 332 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 (czasu warszawskiego)). (3) Wyślij wiadomość e-mail z żądaniem zwrotu/wymiany na adres service. com.

 • W przypadku zwrotu produktów, w pamięci których zostały zapisane dane osobowe lub inne prywatne dane, należy usunąć te dane przed odesłaniem produktu do firmy Xiaomi. W przypadku smartfonów Xiaomi przed zwrotem należy również wylogować się z konta Xiaomi w telefonie.

 • Nie podlegają zwrotowi produkty:

· które nie zostały zakupione w sklepie internetowym na stronie ;

· z brakującą, uszkodzoną, zmienioną lub w inny sposób nieczytelną etykietą IMEI lub numerem seryjnym, etykietą modelu producenta lub etykietą numeru części;

· bez oryginalnego opakowania i akcesoriów sprzedawanych łącznie ze zwracanym produktem, w tym pudełka, instrukcji obsługi, kabli i wszystkich innych elementów oryginalnie dołączonych do produktu;

· które są w jakikolwiek sposób uszkodzone;

· zostały wyprodukowane na spoecjalne zamówienie i posiadają cechy niestandardowe;

· Wszelkie produkty, które wyglądają na naruszone lub zmienione w jakikolwiek sposób.

· Wszelkie już otwarte produkty osobiste w szczególności higieniczne, takie jak ręczniki, poduszka, szczoteczka do zębów, maska.

STANDARDOWE ZASADY ZWROTU

 • Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży produktu w terminie 14 dni od doręczenia klientowi produktu;

 • Po wypełnieniu przez Klienta forlumarza zwrotu, klient otrzyma etykietę zwrotu w wysłanej na wskazany przez klienta adres wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem przyjęcia przez Xiaomi zgłoszenia zwrotu;

 • Produkt należy zwrócić do Xiaomi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania etykiety zwrotu;

 • Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Xiaomi oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w sposób, w jakim klient dokonał płatności albo inny ustalone przez Klienta i Xiaomi; Xiaomi zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Oferujemy możliwość zwrotu produktu z pokryciem kosztów przesyłki.

 • Etykietę zwrotną można zamówić pocztą elektroniczną po wypełnieniu formularza zwrotu za pośrednictwem serwisu posprzedażowego Xiaomi.

 • Zwaracany produkt nleży zapakować zgodnie z instrukcją przekazaną za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz dostępna na stronie https://www. html

 • Do zwrcanego produktu należy dołączyć poprawnie wypełnioną etykietę zwrotu i dowód zakupu.

 • Poprawnie zapakowany produkt wraz z akcesoriami, dowodem zakupu i poprawnie wypełnioną etykietą zwrotu. należy dostarczyć do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi osobiście albo za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w wiadomości e-mail przez Xiaomi. Należy pamiętać, że produkt należy dostarczyć jak najszybciej, w przeciwnym razie etykieta wysyłki zwrotnej straci ważność.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu i zasad zwrotu produktów Mi. com, zapoznaj się z sekcją Dodatkowe informacje o zwrotach na tej stronie.

WYSYŁKA ZWROTNA

Firma Xiaomi pokryje koszty przesyłki w przypadku zwrotu produktu na podstawie odstąpienia od umowy sprzedaży. Xiaomi zastrzega sobie prawo do odmowy pokrycia kosztów zwrotu produktu, w przypadku gdy ze względu na charakter produktu (np. rozmiar lub wagę) nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.. Zwracany produkt musi być zgodny z zasadami zwrotu obowiązującymi w firmie Xiaomi. Etykietę zwrotną można otrzymać pocztą elektroniczną po pomyślnym złożeniu wniosku o zwrot.

 • Klienci powinni postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki zwrotnej podanymi w zasadach zwrotów Xiaomi oraz w wiadomości e-mail.

 • W przypadku zwrotu dużych przedmiotów (takich jak skuter, oczyszczacz powietrza itp. ) należy zachować oryginalne opakowanie na wypadek konieczności zwrotu lub wymiany w przyszłości.

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT XIAOMI

Ten poradnik przeprowadzi Cię przez proces zwrotu produktu Xiaomi na stronie

 • Po pierwsze, należy poprosić o numer zamówienia usługi zwrotu/wymiany: (1) Złóż wniosek o zwrot/ w centrum zamówień mi. (2) Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Xiaomi za pośrednictwem czatu internetowego lub numeru telefonu +48 800 111 332 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00 (czasu polskiego)). (3) Wyślij wiadomość e-mail z żądaniem zwrotu na adres

 • W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz wiadomość e-mail z opłaconą etykietą zwrotu.

 • Następnie należy wykonać kopię zapasową danych i usunąć wszystkie dane, w szczególności dane osobowe znajdujące się na produkcie.

 • Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail: prawidłowo zapakować produkt, udać się do najbliższej placówki pocztowej i wypełnić dokument, który zostanie dostarczony. Następnie logistyka wyśle produkt do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Xiaomi. Aby uniknąć utraty ważnści etykiety zwrotu, należy zwrócić sprzęt w ciągu 14 dni od otrzymania etykiety wysyłkowej. Kod wysyłki można wykorzystać do śledzenia statusu przesyłki.

 • Następnie Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi rozpatrzy wniosek o zwrot po otrzymaniu produktu.

Po sprawdzeniu przez Autoryzowane Centrum Serwisowe Xiaomi zwróconych produktów, o ile spełniają one warunki zwrotu, otrzymasz zwrot pieniędzy w formie, w jakiej dokonana została płatność.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTÓW

Pakiety

Pakiety obejmują dwa lub więcej elementów, które można zakupić razem w celu uzyskania rabatu.

Przedmioty sprzedawane jako część pakietu nie mogą być zwracane pojedynczo w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

ARTYKUŁY PROMOCYJNE I UPOMINKI

Firma Xiaomi może oferować bezpłatne artykuły promocyjne wraz ze swoimi produktami. Aby otrzymać pełny zwrot kosztów zakupu produktu, należy zwrócić również te artykuły promocyjne.

POZYCJE NIEDOSTĘPNE W MAGAZYNIE (ZAMÓWIENIA ZALEGŁE)

Jeżeli firma Xiaomi nie ma już w swojej ofercie produktu, który został przesłany do wymiany, lub jeśli produkt jest po prostu niedostępny w magazynie, firma Xiaomi zwróci Ci pieniądze.

ZWROT NIE PRZYSŁUGUJE

Jeżeli nie można złożyć wniosku o zwrot Produktu, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

(1) OKRES ZWROTU TOWARU MINĄŁ

Jeżeli okres zwrotu towaru upłynął, nie można go już zwrócić do firmy Xiaomi, ale nadal może on być objęty gwarancją. Aby sprawdzić zakres i opcje gwarancji Xiaomi, przejdź do strony Zasady gwarancji.

(2) PRZEDMIOT NIE PODLEGA ZWROTOWI LUB WYMIANIE.

Jeżeli dany produkt nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie lub obu tym warunkom, aby sprawdzić zasady zwrotu danego produktu, zapoznaj się z sekcją Gwarancja i zwroty na stronie produktu. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli dany produkt nie podlega zwrotowi do firmy Xiaomi, nadal może on być objęty gwarancj.

(3) INNA PRZYCZYNA

Jeśli dany produkt jest zgodny z zasadami zwrotu i terminami podanymi na stronie produktu, ale nie można utworzyć zwrotu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Xiaomi w celu uzyskania dalszej pomocy.

SERWIS DOOR-TO-DOOR

Skorzystaj z serwisu door-to-door dla telefonów i produktów ECO objętych gwarancją Xiaomi:
CCS-Online
SBE-Online

OKRES GWARANCJI

Żaden z zapisów niniejszej gwarancji handlowej nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązującego prawa.

Produkt

Okres Gwarancji

Mi Phone

Mi Phone

24 miesiące

Mi TV

Mi TV

Mi Eco-product

Mi Robot Vacuum

Mi TV Box EU

Mi Router 3 EU

Mi Router 3C EU

Mi Air Purifier Anti-formaldehyde Filter

Amazfit PACE

Mi Laser Project 150"

Mi Sphere Camera Kit

Mi Laptop Air 13. 3 i5 8G+256G

Mi Air Purifier 2

Mi Electric Scooter

Mi Action Camera 4K

Mi Home Security Camera 360°

Mi Air Purifier 2s

Mi Laser Project 150"

Ninebot S

Mi Home Security Camera 360° 1080P

Amazfit Stratos+

Amazfit Stratos

Ninebot S PLUS

Mi Electric Scooter Pro

Mi Electric Scooter Essential

Mi Electric Scooter 1S EU

Mi Electric Scooter Pro2

Mi Box S EU

Mi TV Stick EU

Mi Smart Compact Projector

Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Mi Robot Vacuum-Mop 1C

Mi Robot Vacuum-Mop Pro

Mi Air Purifier 3H EU

Mi Air Purifier 2H EU

Mi Air Purifier 2C

Mi Air Purifier Pro EU

Mi Curved Gaming Monitor 34"

Xiaomi Luggage Classic 20"

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20"

Mi AIoT Router AC2350

Mi Router 4A Giga Version (White)

Mi Router 4A (White)

Mi Router 4C (White)

Mi Home Security Camera 360°1080P

Mi Home Security Camera Basic 1080p

Pozostałe produkty Xiaomi są objęte uproszczoną gwarancją sprzedawcy, nie są serwisowane. Z ewentualną reklamacją należy zgłosić się do sprzedawcy.


Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych smartfona Xiaomi i dołączonego do niego wyposażenia (dalej: "Produkt") w postaci, w jakiej został oryginalnie dostarczony. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do oprogramowania lub innego sprzętu będącego własnością Xiaomi lub osób trzecich, dla których przewidziana jest lub ma mieć zastosowanie umowa licencyjna użytkownika końcowego lub odrębne oświadczenia gwarancyjne lub wyłączenia.

1. GWARANCJA NA PRODUKT

Niniejsza gwarancja handlowa jest udzielana przez firmę XIAOMI Technology (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B (02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 746177 oraz numer NIP 5213838221 ("Xiaomi").

Xiaomi gwarantuje nabywcy ("Użytkownik"), że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja trwa i jest udzielana na 2 (dwa) lata od dnia pierwszego zakupu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych praw, w tym rękojmi, które mogą przysługiwać konsumentowi na mocy odpowiednich przepisów prawa.

2. UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

W przypadku wykrycia wady objętej niniejszą gwarancją i otrzymania przez Xiaomi żądania w okresie gwarancji, Xiaomi według własnego uznania (1) naprawi nieodpłatnie Produkt, używając nowych lub naprawionych części zamiennych, (2) wymieni Produkt na nowy lub naprawiony, lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki.

W przypadku wystąpienia wady, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, są to jedyne i wyłączne roszczenia przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji. Opłaty za wysyłkę i obsługę mogą mieć zastosowanie, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Każdy zamienny produkt sprzętowy będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, lub przez dodatkowy okres czasu, który może mieć zastosowanie w związku z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem, Xiaomi może zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu pierwszego zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem IMEI Produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów, które zostały zapisane lub zachowane w produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub przeformatowane w trakcie obsługi, a Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia lub utratę.

O ile nie jest to zabronione przez prawo lub w inny sposób przyrzeczone przez Xiaomi, usługi posprzedażne w ramach niniejszej gwarancji handlowej są ograniczone do autoryzowanych centrów serwisowych zlokalizowanych w Polsce, których lista dostępna jest na: https://www. com/pl/support/repair/

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wyprodukowanego przez lub dla Xiaomi, który można zidentyfikować za pomocą znaku towarowego "Xiaomi" lub "Mi", nazwy handlowej lub logo umieszczonego na nim.

Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Gwarancja nie ma również zastosowania do: (a) Uszkodzeń spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, na przykład uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi; (b) zaniedbania; (c) wykorzystania komercyjnego; (d) zmian lub modyfikacji jakiejkolwiek części Produktu; (e) Uszkodzeń spowodowanych użyciem z produktami innymi niż Xiaomi; (f) Uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub niewłaściwym użyciem; (g) Uszkodzeń spowodowanych eksploatacją Produktu w sposób wykraczający poza dozwolone lub zamierzone zastosowania opisane przez Xiaomi lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu; (h) Uszkodzeń spowodowanych usługami (w tym naprawami, aktualizacjami i rozszerzeniami) wykonywanymi przez osoby niebędące przedstawicielami Xiaomi; (i) Nieprzestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania Produktu; lub (j) Normalnego zużycia.

Odzyskiwanie i ponowna instalacja oprogramowania oraz danych użytkownika nie są objęte niniejszą Gwarancją. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

Produkty, które nie zostały wprowadzone na rynek EOG/EFTA przez Xiaomi lub za zgodą Xiaomi, i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez Xiaomi, i/lub nie zostały należycie nabyte od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są objęte niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może korzystać z innych przysługujących mu praw, w tym rękojmi lub gwarancji udzielonej przez innego sprzedawcę, który sprzedał produkt. W związku z tym konieczne może być skontaktowanie się ze sprzedawcą, od którego zakupiono Produkt.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w Hong Kongu i na Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo, wszystkie gwarancje dorozumiane (w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, specjalne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów lub danych, szkody wynikające z naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub warunków, ani za szkody wynikające z innych podstaw prawnych, nawet jeśli firma Xiaomi została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Ge Djsr473